TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE UTILIZARE A WEBSITE-ULUI 

divaz .ro

 

BINE ATI VENIT!

SC Divaz Cosmetics International SRL intelege sa atribuie site-ului ,,divaz.ro” destinatia de magazin virtual/online de produse si servicii gazduit la urmatoarea adresa: https://www.divaz.ro. Magazinul virtual divaz.ro este administrat de SC Divaz Cosmetics International SRL. Intreaga echipa isi dedica munca in scopul satisfacerii cerintelor cumparatorilor. Depunem eforturi sustinute in fiecare zi pentru imbunatatirea calitatii serviciilor si produselor pe care le punem la dispozitia cumparatorilor. Orice persoana poate vizita magazinul divaz.ro. Cei care doresc sa dobandeasca si calitatea de cumparator in magazinul divaz.ro, trebuie sa citeasca, sa accepte si sa respecte ,,Termenii si conditiile” magazinului. 

SC Divaz Cosmetics International SRL isi rezerva in totalitate dreptul de a gestiona, prelucra, modifica si actualiza in mod constant si unilateral oricand este necesar si fara vreo notificare prealabila prezentele ,,Termeni și conditii”, precum si orice alte acte, acorduri, conventii in ceea ce priveste modul de utilizare si functionare a site-ului divaz.ro. Pentru facilitarea parcurgerii textelor, modificarile aduse in continutul prezentelor ,,Termeni și conditii” vor aparea cu font de culoare diferita, timp de 90 de zile de la modificare.

Prezentele  ,,Termeni și conditii” sunt  opozabile  si isi  produc  toate  efectele numai de la momentul afisarii acestora pe site-ul divaz.ro. Toti vizitatorii/cumparatorii site-ului divaz.ro se obliga sa consulte periodic prezentele ,,Termeni și conditii” inainte de efectuarea oricarei actiuni si/sau inactiuni ce ar putea intra in conflict cu noile reglementari in vigoare.

Pentru motive justificate si doar daca este absolut necesar si util, administratorul site-ului isi rezerva neconditionat dreptul de a restrictiona accesul oricarei persoane care a incalcat termenii si conditiile de utilizare a site-ului sau daca exista riscul producerii unor prejudicii sau pagube in patrimoniul administratorului.

Va multumim!

DEFINITII/GENERALITATI

1.1 ADMINISTRATORUL / VANZATORUL – persoana fizica sau juridica, care se ocupa de intretinerea si gestionarea magazinului virtual/site-ului divaz.ro, precum si de punerea in vanzare a produselor si serviciilor oferite cumparatorilor. 

1.2 CUMPARATORUL / CLIENTUL – orice persoana fizica sau juridica, entitate, asociatie ori organizatie, constituite potrivit legii, care plaseaza cel putin o comanda prin intermediul site-ului divaz.ro sau beneficieaza de serviciile oferite prin intermediul platformei online/magazinului virtual divaz.ro. 

1.3 COMANDA/PLASAREA UNEI COMENZI – reprezinta manifestarea clara si ferma a cumparatorului pentru incheierea unui contract de vanzare-cumparare ce se materializeaza printr-o serie de actiuni, descrise in detaliu, mai jos, la capitolul ,,Politica de vanzare si functionare a magazinului online”. 

 1. DATELE CU CARACTER PERSONAL

2.1 Temeiul legal in baza caruia sunt colectate date cu caracter personal ale clientilor/cumparatorilor de pe platforma divaz.ro este reprezentat de incheierea unui contract de vanzare cumparare produse si/sau servicii, materializat prin formularul de comanda ce se completeaza in vederea achizitionarii unor produse si/sau servicii oferite in cadrul magazinului vrtual divaz.ro.

2.2 Colectarea, stocarea, prelucrarea si utilizarea datelor cu caracter personal ale clientilor/cumparatorilor care utilizeaza magazinul online divaz.ro, se face de catre SC Divaz Cosmetics International SRL exclusiv in scopurile declarate, acestea fiind: inregistrarea, plasarea, gestionarea, prelucrarea si onorarea comenzilor, livrarea si/sau returnarea produselor, solutionarea eventualelor litigii aparute intre vanzator, cumparator si terte persoane implicate in derularea contractului de vanzare cumparare si informarea cumparatorului cu privire la unele activitati de marketing.

2.3 SC Divaz Cosmetics International SRL se obliga, in conformitate cu legislatia incidenta, sa administreze si sa gestioneze datele cu caracter personal ale clientilor sai in conditii de siguranta si exclusiv in scopurile declarate. 

2.4 Conform legislatiei aplicabile in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, clientul/cumparatorul are dreptul sa intervina asupra datelor sale aflate in gestiunea SC Divaz Cosmetics International SRL, sa solicite modificarea lor sau sa le modifice personal, sa solicite stergerea partiala sau totala a acestor date. In acet scop, persoanele interesate se pot adresa SC Divaz Cosmetics International SRL in scris, in format electronic la adresa [email protected]. In cazul in care clientul/cumparatorul considera in mod justificat ca i-au fost incalcate aceste drepturi, se poate adresa instantei competente din raza localitatii in care SC Divaz Cosmetics International SRL isi are sediul, conform Codului de Procedura Civila.

2.5 Toate datele si informatiile considerate sensibile ale cardului de debit/credit al cumparatorului (cod pin, cod CCV, numar card, identitatea titularului) nu sunt si nu vor putea fi accesate in nicio situatie de catre SC Divaz Cosmetics International SRL. De asemenea, aceste date nu vor fi stocate de catre SC Divaz Cosmetics International SRL, pe serverele sale personale, ci doar de catre institutia/operatorul de autorizare a tranzactiei online ori a unei alte entitati autorizate in acest sens sa presteze astfel de servicii de stocare si procesare a datelor de identificare ale cardului, despre a carei identitate cumparatorul va fi informat in toate cazurile si anterior introducerii si transmiterii datelor pentru finalizarea operatiunii de plata. In prezent, entitatea autorizata in acest scop sa presteze servicii de prelucrare si stocare a datelor de card si agreata de catre SC Divaz Cosmetics International SRL, este – EuroPayment Services SRL, Str. Ion Campineanu, nr 11, Bl. Union, etaj 8, camera 803, Sector 1, Bucuresti, 010031, Romania

2.6 SC Divaz Cosmetics International SRL, precum si imputernicitii acesteia, se vor asigura pe tot parcursul desfasurarii relatiei contractuale, in acord cu prevederile prezentelor ,,Termeni si conditii” sa pastreze conversatiile purtate intre aceasta si cumparator in conditii corespunzatoare de siguranta, securitate si confidentialitate. Dezvaluirea oricaror informatii furnizate de catre cumparator prin intermediul site-ului divaz.ro catre terte persoane se va putea realiza in mod corespunzator numai in temeiul unei manifestari de vointa din partea cumparatorului.

2.7 Dezvaluirea, furnizarea si transmiterea voluntara de catre vizitator/cumparator a unor informatii si/sau imagini, materiale, secrete comerciale, tehnici, sugestii, recomandari, know-how-uri, idei sau concepte prin intermediul site-ului confera administratorului drept de acces nelimitat, nerestrictionat si deplin asupra acestora, iar vanzatorul le va putea folosi, modifica, utiliza, distribui sau reproduce fara a fi tinut sa ofere in schimb prestatii materiale sau despagubiri si fara a fi necesar acordul prealabil al cumparatorului in acest sens.

2.8 Cumparatorul este de acord ca SC Divaz Cosmetics International SRL sa foloseasca anumite date care ar putea avea un caracter personal in vederea efectuarii unor studii si/sau cercetari de piata individuale, sondaje de opinie, cereri de feedback si altele asemenea, sub rezerva confidentialitatii informatiilor colectate. Informatiile colectate in urma efectuarii unor cercetari si/sau studii de piata nu vor fi distribuite catre terte persoane si nu vor fi utilizate in alte scopuri publicitare, ci strict in scop educational in vederea imbunatatirii experientei generale a cumparatorilor produselor si/sau serviciilor oferite. Raspunsurile furnizate si inregistrarile colectate nu vor fi asociate cu identitatea persoanei sau cu alte elemente care ar putea sa conduca la identificarea acesteia.

 1. PROTEJAREA PROPRIETATII INTELECTUALE

3.1. Site-ul divaz.ro, impreuna cu domeniul si tot continutul acestuia reprezinta proprietatea deplina si exclusiva a SC Divaz Cosmetics International SRL, incluzand si toate subdomeniile acestuia.

3.2. Continutul site-ului reprezinta proprietatea deplina si exclusiva a SC Divaz Cosmetics International SRL si a colaboratorilor sai. Prin continut se va intelege: fotografii, paragrafe sau bucati de text, descrieri, imagini grafice sau vectoriale, teme personalizate sau preinstalate, plugin-uri, extensii instalate, sunete, inregistrari, continut multimedia, respectiv continut audio sau grafic personalizat, logo-uri, bannere, simboluri de natura comerciala, imagini statice (JPG, JPEG, PNG) sau dinamice (GIF, MPEG, MP4, AVI), texte si altele asemenea, enumerarea nefiind limitativa, care sunt utilizate si afisate pe site-ul divaz.ro.

3.3. Orice fapta constand in preluarea, transmiterea, stocarea chiar neintentionata, neautorizata a continutului site-ului divaz.ro fara a obtine in prealabil acordul expres si in scris al SC Divaz Cosmetics International SRL, este de natura sa atraga dupa caz, raspunderea sub toate formele sale a autorului si/sau coautorilor faptei, inclusiv imputarea de daune interese pentru prejudiciile efectiv suferite de catre SC Divaz Cosmetics International SRL, dar si pentru beneficiul nerealizat ce ar fi fost posibil ca realizare daca preluarea, transmiterea ori stocarea neautorizata nu s-ar fi efectuat.

3.4. Vizitatorului site-ului, cumparatorului si oricarei alte terte persoane ii este strict interzisa participarea in orice fel in ceea ce priveste activitatea de copiere, alterare, prelucrare, expunere, descarcare, incarcare, partajare, stocare, transferare partiala ori integrala a „continutului” site-ului divaz.ro catre alte terte persoane in orice alt context decat cel inteles, prevazut si conditionat in mod expres de catre S.C. Divaz Cosmetics International S.R.L.

3.5 Eliminarea, alterarea, editarea ori prelucrarea in orice alt mod a elementelor care certifica sau care servesc la stabilirea dreptului de autor in favoarea SC Divaz Cosmetics International SRL, este strict interzisa si sanctionata de legislatia in vigoare. Orice manifestare de vointa in sensul utilizarii in orice fel a elementelor existente, incarcate ori afisate pe server-ul divaz.ro de catre o alta persoana in afara SC Divaz Cosmetics International SRL si a imputernicitilor sai trebuie sa imbrace in mod expres acordul scris al administratorului.

3.6 Fac exceptie de la aceasta regula elementele expres selectionate de catre administrator si cele care pot fi distribuite (partajate) prin functia „Share” direct de pe site-ul divaz.ro. In aceleasi conditii, elementele existente pe site pot fi utilizate numai in scopuri exclusiv personale, cu conditia esentiala ca aceste scopuri sa nu aiba sub nicio forma un caracter de natura comerciala, iar prin actiune intreprinse sa nu se incalce prevederile stabilite in prezentele ,,Termeni si conditii”.

3.7 Orice element, parte integranta a continutului site-ului la care vizitatorul/cumparatorul are si/sau obtine acces pe orice cale, se afla numaidecat sub incidenta prezentelor ,,Termeni și conditii”, cu exceptia cazului in care „continutul” sau anumite parti din acesta nu este insotit de alte politici, acorduri ori conventii stabilite in mod expres de catre SC Divaz Cosmetics International SRL.

3.8 Intreg continutul afisat privind produsele, preturile si descrierile aferente acestora nu constituie in niciun caz o obligatie contractuala din partea SC Divaz Cosmetics International SRL sau a reprezentantilor ori imputernicitilor acesteia, iar aceasta nu poate fi tinuta raspunzatoare in niciun caz pentru eventualele prejudicii cauzate utilizatorilor/ cumparatorilor.

3.9 Utilizarea și accesarea continutului site-ului divaz.ro in alte scopuri decat cele prevazute in prezentele ,,Termeni si conditii” sunt strict interzise, sub sanctiunea antrenarii oricarei forme de raspundere incidente si fata de toate persoanele implicate.

 1. POLITICA DE VANZARE SI FUNCTIONARE A MAGAZINULUI ONLINE

4.1. Prin intermediul website-ului divaz.ro, utilizatorul/cumparatorul are posibilitatea de a efectua una sau mai multe comenzi de produse si/sau servicii disponibile. 

4.2. Comandarea/plasarea unei comenzi necesita in mod obligatoriu acceptarea termenilor si conditiilor prezentate in cadrul site-ului, precum si acordul expres cu privire la prelucrarea si gestionarea datelor cu caracter personal de catre vanzator. Orice persoana – vizitator al magazinului online, are dreptul de a refuza acceptarea termenilor si a conditiilor, precum si sa refuze acordul cu privire la prelucrarea si gestionarea datelor cu caracter personal de catre vanzator. In aceste cazuri, nu se va putea perfecta un contract de vanzare cumparare si prin urmare, nu se vor putea cumpara produse sau servicii din magazinul online. 

4.3. Pentru a efectua comanda unui/unor produse si/sau servicii, cumparatorul va trebui sa parcurga in totalitate urmatorii pasi: cautarea, selectarea si adaugarea produsului/serviciului in cosul de cumparaturi, finalizarea comenzii care presupune completarea formularului de comanda cu datele necesare, care trebuie sa fie corecte si reale si care consta in urmatorii pasi: completarea cu nume si prenume, adresa si adresa de livrare daca difera de adresa de domiciliu, numar de telefon, adresa de email,  modalitatea de livrare/curierul, selectarea modalitatii de plata si plasarea comenzii.

4.4. Simpla actiune de adaugare a produselor in ,,cosul meu/cosul de cumparaturi”, sau introducerea incompleta a datelor in formularul de comanda nu echivaleaza in nicio situatie cu incheierea valabila a contractului de vanzare-cumparare si nici cu rezervarea acestor produse, fiind esential ca, dupa plasarea produselor in „cosul meu”, utilizatorul/cumparatorul sa parcurga in acest sens toti pasii necesari pana la ,,Plasarea comenzii”. Va rugam sa verificati cu atentie datele introduse, in special numarul de telefon si adresa de email, acestea fiind instrumente indispensabile pentru rezolvarea operativa a eventualelor probleme legate de comanda dmneavoastra.

4.5. Valabilitatea comenzii este confirmata printr-o notificare primita de catre cumparator. Notificarea se va face in forma scrisa, in format electronic, la adresa specificata de cumparator, in cel mai scurt timp posibil de la plasarea comenzii.

4.6. Vanzatorul nu isi asuma niciun fel de raspundere pentru lipsa de operativitate a utilizatorului/cumparatorului in cazul in care in intervalul de timp de la momentul adaugarii produselor disponibile in ,,Cosul meu” si pana la momentul finalizarii comenzii, produsul selectat devine intre timp ,,indisponibil” sau marcat automat cu eticheta „stoc epuizat”. Sistemul informatic scoate un produs din stoc (si il aveti rezervat) doar in momentul in care, dupa parcurgerea tuturor pasilor necesari, ati apasat butonul ,,Plaseaza comanda”. 

4.7. Caracteristicile, specificatiile, starea si disponibilitatea produselor si/sau a serviciilor oferite spre vanzare pe site-ul divaz.ro vor fi afisate dupa cum urmeaza:

– “in stoc”– Vanzatorul detine mai mult de 5 bucati din produsul respectiv in stoc.

– “stoc limitat”– Vanzatorul detine mai putin de 5 bucati din produsul respectiv in stoc.

– “stoc epuizat”– Vanzatorul nu mai detine in acest moment produsul respectiv in stoc.

– “indisponibil”– Produsul sau serviciul respectiv nu poate fi comandat / achizitionat, iar data la care acestea vor fi disponibile este incerta.

4.8. In situația in care o comanda a fost finalizata de catre cumparator, iar contravaloarea produselor și/sau serviciilor a fost achitata prin mijloace de plata electronice, iar produsele si/sau serviciile respective nu mai pot fi livrate/predate deoarece acestea au devenit intre timp indisponibile, vanzatorul se obliga ca intr-o astfel de situatie sa aduca de indata la cunostinta cumparatorului, prin orice mijloace de comunicare, aceste aspecte si poate totodata sa informeze cumparatorul ca are posibilitatea de a solicita cu aceasta ocazie rezervarea serviciilor/produselor cu aceleasi caracteristici pana la momentul in care acestea vor reintra in stocul vanzatorului ori va putea solicita returnarea integrala a contravalorii comenzii, cu exceptia taxelor si comisioanelor percepute de catre banca emitenta a cardului, in contul bancar al cumparatorului din care s-a efectuat plata in termen de cel mult 14 zile si in cazuri justificate, in termen de cel mult 30 de zile de la data la care vanzatorul a luat la cunostinta pe orice cale de imposibilitatea indeplinirii obligatiilor contractuale.

4.9. Transferul dreptului de proprietate, conform art. 1674 din Codul Civil Roman, opereaza de la momentul incheierii contractului de vanzare cumparare, reprezentat prin ,,Plasarea comenzii”, chiar daca bunul nu a fost inca predat sau pretul nu a fost inca platit. Cu toate acestea, riscul pieirii sau deteriorarii produselor este asumat de catre vanzator, respectiv de catre tertii cu care acesta se afla in relatie contractuala, pana in momentul predarii efective a produselor catre cumparator. De aceea, cumparatorul va trebui sa verifice continutul coletului in momentul primirii si sa sesizeze de indata curierul si/sau vanzatorul despre eventualele probleme constatate.

4.10. In cazul existentei unor erori materiale in ceea ce priveste datele furnizate, cumparatorul se obliga sa le corecteze el insusi, iar daca acest lucru nu este posibil, sa anunte deindata si fara intarziere in acest sens administratorul pentru a le putea remedia.

4.11. Vanzatorul isi rezerva in continuare dreptul unilateral de a gestiona, prelucra, modifica, actualiza si anula orice comanda efectuata pe site de catre cumparator, daca aceasta este transmisa din eroare, vadit initiata cu rea-credinta si/sau daca nu exista intentia reala si serioasa a cumparatorului de a incheia contractul de vanzare-cumparare.

4.12. Orice comanda plasata pe site va putea fi anulata in mod unilateral si neconditionat de catre vanzator, deindata si fara intarziere in urmatoarele cazuri prevazute limitativ:

 1. tranzactia online efectuata de catre cumparator nu a fost acceptata de procesatorul de plati agreat de catre vanzator sau aceasta a fost respinsa automat de catre banca emitenta a cardului din orice motive imputabile sau neimputabile cumparatorului.
 2. datele furnizate de catre cumparator sunt vadit gresite, nereale, incomplete sau acestea incalca prevederile legale ori aduc atingere ordinii publice si bunelor moravuri.

4.13. In cazul prevazut la pct. 4.12., cumparatorul va fi notificat in acest sens de catre vanzator numai in ceea ce priveste anularea comenzii plasate pe site, fara ca acesta sa poata fi tinut raspunzator pentru eventualele prejudicii cauzate cumparatorului.

4.14. Pe toata perioada derularii relatiei contractuale, comunicarile dintre cumparator si vanzator se vor efectua in scris si vor putea costitui mijloace de proba valabile in coditiile Codului de Procedura Civila. In cazuri speciale, pentru operativitate sau in cazul in care datele de contact prezentate de cumparator pentru comunicari scrise nu sunt corecte, comunicarile pot fi efectuate si telefonic, cu conditia existentei unui numar de telefon corect si valabil.  

4.15. Dupa trecerea unui termen de cel puțin 15 (cincisprezece) zile de la intrarea in posesia efectiva a produselor achizitionate si daca nu s-a solicitat intre timp exercitarea dreptului de retragere, cumparatorului i se va putea solicita din partea S.C. Divaz Cosmetics International S.R.L., acordarea unei evaluari scrise/recenzii („Review”) in legatura cu produsul sau serviciul achizitionat de pe site-ul divaz.ro.

4.16. Inainte de publicarea recenziei propriu-zise, cumparatorul poate alege sa isi stabileasca un pseudonim in cazul in care nu este de acord ca datele sale cu caracter personal, respectiv numele si prenumele sa fie afisate in mod public.

4.17. Toate informatiile si elementele grafice utilizate si afisate pe site sunt prevazute cu titlu de prezentare si nu pot constitui in niciun caz o obligatie din partea SC Divaz Cosmetics International SRL, acestea avand in continuare un caracter pur informativ si orientativ.

4.18. In timpul desfasurarii activitatilor specifice de marketing, promovare si vanzare in cadrul magazinului online, preturile produselor vor putea fi modificate, in conditii legale. De asemenea, in conditiile stabilite prin politica de marketing, cumparatorii vor putea sa beneficieze de diverse reduceri aplicate la valoarea achizitiilor. Reducerile se pot concretiza prin: reduceri valorice, reduceri procentuale, precum si produse si/sau servicii oferite gratuit. In situatia aplicarii efective a unei reduceri valorice sau procentuale, aceasta se materializeaza prin utilizarea unui cod de reducere ce se introduce intr-un camp special de pe interfata platformei online, adica a magazinului. Cu ocazia unei sesiuni de cumparare, poate fi utilizat un singur cod de reducere. Utilizarea simultana a doua sau mai multe coduri de reducere nu este posibila. Codurile de reducere se pot cumula cu produse cadou, cu servicii gratuite sau cu promotiile in derulare afisate pe site.

4.19. Codurile de reducere pot fi utilizate pentru achizitionarea directa de produse sau pot fi utilizate pentru achizitionarea unor vouchere/cupoane valorice cadou. Si in acest caz, reducerile se pot aplica o singura data si numai la momentul achizitionarii voucherului/cuponului valoric. La utilizarea efectiva a voucherului/cuponului valoric, utilizatorul acestuia va putea beneficia numai de reduceri constand in produse sau servicii oferite gratuit, dupa caz, si nu va mai putea beneficia de alte reduceri.  

 1. DREPTUL DE RETRAGERE SI RETURNAREA PRODUSELOR

5.1. Cumparatorul, in calitate de consumator, cu exceptia cazurilor prevazute de lege si a prezentelor ,,Termeni si Conditii” beneficiaza, potrivit legii, de o perioada de 14 zile pentru a se retrage dintr-un contract la distanta sau dintr-un contract in afara spatiilor comerciale, fara a fi nevoit sa justifice decizia de retragere si fara a suporta alte costuri suplimentare decat cele prevazute la art 13 alin 3 si art 14 din OUG nr34/2014.

5.2. Sunt exceptate de la dreptul de retragere prevazut la art. 9 – 15 din OUG nr 34/2014 in ceea ce priveste contractele la distanta si contractele in afara spatiilor comerciale, printre altele si urmatoarele: 

 1. contractele de prestari de servicii, dupa prestarea completa a serviciilor, daca executarea a inceput cu acordul prealabil expres al consumatorului si dupa ce acesta a confirmat ca a luat cunostinta de faptul ca isi va pierde dreptul la retragere dupa executarea completa a contractului de catre profesionist;
 2. furnizarea de produse sau servicii al caror pret depinde de fluctuatiile de pe piata financiara pe care profesionistul nu le poate controla si care pot avea loc pe parcursul perioadei de retragere;
 3. furnizarea de produse confectionate dupa specificatiile prezentate de consumator sau personalizate in mod clar;
 4. furnizarea de produse care sunt susceptibile a se deteriora sau a expira rapid;
 5. furnizarea de produse sigilate care nu pot fi returnate din motive de protectie a sanatatii sau din motive de igiena si care au fost desigilate de consumator;
 6. furnizarea de produse care sunt, dupa livrare, potrivit naturii acestora, inseparabil amestecate cu alte elemente;

5.3. Cu privire la aliniatul 5 de la punctul 5.2., dreptul de retragere va putea fi totusi exercitat in acord cu prevederile O.U.G. nr. 34/2014, cu conditia esentiala ca produsele livrate sa nu fie desigilate ori resigilate de catre cumparator, iar dreptul de retragere sa fie exercitat in interiorul termenului de 14 zile.

5.4. Conform OUG nr 34/2014, perioada de retragere prevazuta anterior la pct. 5.1. expira in termen de 14 zile de la:

 1. data incheierii contractului, in cazul contractelor de prestari de servicii; 
 2. ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a produselor, in cazul contractelor de vanzare, sau: 
 3. (i) in cazul in care consumatorul comanda printr-o singura comanda produse multiple care vor fi livrate separat, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra în posesia fizica a ultimului produs; 
 4. (ii) in cazul livrarii unui produs care consta din mai multe loturi sau piese, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a ultimului produs sau a ultimei piese; 
 5. (iii) in cazul contractelor pentru livrarea periodica de produse pe o perioada de timp determinat, ziua in care consumatorul sau o parte terta, alta decat transportatorul si care este indicata de consumator, intra in posesia fizica a primului produs; 

5.5. EXERCITAREA DREPTULUI DE RETRAGERE

5.5.1. Inainte de expirarea perioadei de retragere si daca sunt indeplinite in acest sens toate conditiile pentru exercitarea valabila a dreptului de retragere, cumparatorul va informa in scris sau telefonic vanzatorul cu privire la decizia sa de retragere din contract. In privinta exercitarii valabile a dreptului de retragere, cumparatorul va putea alege una dintre urmatoarele variante:

 1. completarea formularului de retragere pus la dispozitia cumparatorului, in format electronic pe site-ul divaz.ro https://www.divaz.ro/formular-retragere. Daca folositi aceasta optiune, va vom transmite fara intarziere, pe un suport durabil, de exemplu prin e-mail, confirmarea de primire a cererii de retragere.
 2. formularea unei declaratii neechivoce, respectiv a unei cereri scrise care sa cuprinda in principal datele de identificare ale cumparatorului, precum si descrierea succinta a produselor comandate plasate pe site, semnata si datata de catre cumparator.

5.5.2. Declaratia de retragere din contract va fi transmisa vanzatorului din ziua completarii ei sau imediat ulterior acesteia, de catre cumparator ori o persoana imputernicita de acesta, prin posta, cu scrisoare recomandata si confirmare de primire sau in format electronic la adresa de e-mail a vanzatorului, [email protected].

5.5.3. In cazul in care declaratia de retragere s-a transmis prin mijloace de comunicare la distanta, vanzatorul va proceda in mod corespunzator la confirmarea primirii declaratiei de retragere si va dispune inregistrarea acesteia deindata. Data transmiterii declaratiei de retragere din contract se considera data si ora la care cumparatorul a transmis continutul declaratiei prin intermediul oricarui client de e-mail valabil. In cazul in care cumparatorul nu receptioneaza confirmarea primirii declaratiei de retragere din partea vanzatorului in termen de cel mult 2 zile lucratoare, acesta se obliga sa ia legatura cu acesta de indata prin toate mijloacele de comunicare disponibile psite.

5.5.4. In cazul retragerii legale a cumparatorului din contractul de vanzare cumparare, vanzatorul poate amana rambursarea contravalorii produselor pana la data la care primeste inapoi produsele sau pana la momentul la care cumparatorul va furniza dovada ca a trimis inapoi produsele, fiind valabila data cea mai apropiata.Vanzatorul va rambursa toate sumele pe care le-a primit cu titlu de plata din partea cumparatorului, inclusiv, dupa caz, costurile livrarii, in termen de 14 zile sau, dupa caz, in cel mult 30 de zile de la data la care este informat, pe orice cale, de decizia de retragere din contract a cumparatorului.

5.5.5. Vanzatorul se obliga sa ramburseze contravaloarea comenzii in conditiile stabilite la pct. 5.5.4.. si cu conditia de a nu cadea in sarcina vanzatorului plata de comisioane suplimentare in urma rambursarii.

5.5.6. Vanzatorul nu va fi obligat sa ramburseze costurile suplimentare in cazurile in care cumparatorul a ales in mod explicit un alt tip de livrare decat cel standard oferit de vanzator.

5.5.7. Cumparatorul se obliga sa returneze toate produsele in decurs de cel mult 14 zile de la data la care acesta a comunicat vanzatorului decizia sa de retragere din contract in conditiile prevazute de prezentele ,,Termeni și conditii”. Termenul prevazut pentru exercitarea dreptului de retragere este respectat numai daca produsele sunt returnate de catre cumparator inainte de expirarea termenului de 14 zile calendaristice.

5.5.8. In cazul exercitarii dreptului de retragere, cumparatorul va suporta costul returnarii coletului catre vanzator. 

5.5.9. Cumparatorul este pe deplin responsabil in ceea ce privește diminuarea valorii produselor rezultate ca urmare a manipularii defectuoase in contradictie cu specificațiile prevazute pe etichetele de pe ambalajele produselor sau in manualele de instructiuni de folosire, dupa caz. 

5.5.10. In cazul in care cumparatorul, din motive imputabile sau neimputabile, refuza ori nu poate proceda in consecinta la returnarea bunului principal ori a accesoriilor care l-au insotit ori acestea, desi sunt returnate au fost in prealabil desigilate ori prezinta urme vizibile de deteriorare, uzura sau folosinta, fapte care au determinat diminuarea in orice mod a valorii produselor, cumparatorului i se poate refuza motivat de catre vanzator exercitarea dreptului de retragere ori, după caz, vanzatorul poate solicita repararea proportionala a pagubelor/distrugerilor/deteriorarilor, aducerea lor la starea inițială ori, după caz, achitarea contravalorii, sub sanctiunile prevazute de lege. 

5.5.11. In cazul in care bunurile achizitionate au fost distruse in totalitate de catre cumparator din motive imputabile acestuia, iar produsele nu mai pot fi reutilizate, acesta nu va fi indreptatit sa primeasca contravaloarea lor prezumandu-se in mod rezonabil ca a renuntat la dreptul de retragere prevzut de art. 9 din O.U.G. nr. 34/2014 

5.5.12. Vanzatorul va fi in toate cazurile indreptatit sa faca dovada diminuarii valorii produselor achizitionate prin orice mijloace de proba, inclusiv expertize tehnice si de specialitate, precum si alte rapoarte similare, numai de catre personal specializat si autorizat potrivit legii.

5.5.13. In cazul in care dreptul de retragere este exercitat de catre cumparator cu respectarea tuturor prevederilor legale, sumele reprezentand contravaloarea produselor achitate vor fi returnate dupa cum urmeaza:

 1. pentru comenzile achitate online cu card bancar, ordin de plata, ramburs sau iTrnsfer, prin restituirea contravalorii produselor prin virament bancar, cu exceptia taxelor si comisioanelor percepute de catre banca emitenta a cardului, in cel mult 30 de zile in contul in care s-a efectuat plata;
 2. prin acordul bilateral al partilor contractante 

5.5.14. Sarcina probei privind exercitarea dreptului de retragere in conformitate cu dispozițiile O.U.G. nr. 34/2014 revine, potrivit legii, cumparatorului.

5.6. Dreptul de returnare a produselor opereaza in urmatoarele situatii:

a – produsele primite de cumparator au fost deteriorate pe timpul livrarii;

b – in urma livrarii, ambalajele produselor s-au desfacut ori sau spart, diminuanduse cantitatea de produs;

c – in cazul in care cumparatorul primeste produse neconforme (ex: fara eticheta, termene de utilizare expirate, produse alterate, etc);

d – in cazul in care cumparatorul a comandat gresit un produs sau se razgandeste si doreste sa il schimbe cu altul, potrivit nevoilor sale;

5.7. In vederea returnarii produselor, cumparatorul va trebui sa contacteze vanzatorul prin intermediul postei electronice, la adresa [email protected] sau prin telefon, apeland numarul 0743300592 si sa completeze formularul de retur. 

5.8. In cazurile de la alineatul 5.6. literele a,b si c, costurile de retur, precum si cele aferente unei noi livrari prin care se remediaza problemele semnalate, sunt suportate de vanzator. In cazul de la alineatul 5.6. litera d, costurile de retur, precum si cele aferente unei noi livrari prin care se solutioneaza cauza/problema returului, sunt suportate de cumparator.

5.9. In cazul in care cumparatorul sesizeaza lipsa unui/unor produse din colet va trebui sa sesizeze imediat acest aspect vanzatorului, prin orice mijloc, prin email ([email protected]) sau telefonic (0743300592). In acest caz, vanzatorul va verifica comanda plasata de cumparator, precum si evidenta interna a produselor livrate. In cazul in care se confirma lipsa reala a unor produse din coletul livrat cumparatorului, vanzatorul se obliga sa transmita imediat produsele lipsa pe cheltuiala proprie. 

6.MODALITATI DE FACTURARE SI PLATA

6.1. Preturile produselor si/sau serviciilor afisate in mod lizibil pe site sunt exprimate in ron si includ T.V.A. si taxa de timbru verde in cazurile si conditiile prevazute de lege.

6.2. Pretul si modalitatea de plata sunt specificate in mod expres in panoul de comanda inainte de finalizarea acesteia. Dupa acceptarea pretului si inregistrarea comenzii, sistemul informatic va genera o factura aferenta contractului de vanzare cumparare, iar vanzatorul va transmite catre cumparator, odata cu livrarea coletului, factura aferenta pentru toate produsele si/sau serviciile comandate.

6.3. Cumparatorul se obliga sa verifice si, dupa caz, sa actualizeze periodic ori de câte ori este cazul, toate datele si informatiile necesare desfasurarii raporturilor comerciale dintre el si vanzator. Cumparatorul are posibilitatea de a accesa, vizualiza, sterge si descarca toate documentele, datele personale furnizate si facturile puse la dispozitia sa in ,,contul de utilizator”.

6.4. In cazul in care aceste informatii devin indisponibile, iar cumparatorul nu le poate accesa, este de acord sa notifice in acest sens vanzatorul cu privire la aspectele constatate la adresa de e-mail: [email protected] sau telefonic, la numarul de telefon 0743300592.

6.5. In situatia in care cumparatorul alege sa achite online contravaloarea produselor comandate pe site, vanzatorul nu este si nu poate fi obligat in nicio situatie la rambursarea ori suportarea in orice fel a eventualelor taxe si comisioane ce ar rezulta sau care s-ar putea aplica cumparatorului in urma procesarii platii electronice de catre banca emitenta a cardului. De asemenea, in cazul solicitarii rambursului de catre cumparator, vanzatorul nu va putea fi obligat la plata comisioanelor ce au rezultat, ci numai la rambursarea contravalorii produselor achizitionate.

 1. LIVRAREA, CESIONAREA SI SUBCONTRACTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTUALE

7.1. S.C. Divaz Cosmetics International S.R.L., isi rezerva in continuare dreptul de a subcontracta cu o terta persoana in vederea distribuirii unor bunuri sau prestarea unor servicii ce se afla in stransa legatura cu onorarea si livrarea comenzii catre cumparator.

7.2. Bunurile comandate prin intermediul magazinului online vor fi livrate catre cumparator intr-un termen mediu de doua – trei zile lucratoare. Uneori se poate intampla ca acest termen sa fie depasit din motive neimputabile vanzatorului si/sau firmei de curierat. Oricum, vanzatorul se obliga fata de cumparator sa livreze produsele comandate din magazinul divaz.ro intr-un termen rezonabil care in niciun caz nu va depasi termenul legal de 30 de zile.
Cumparatorul este de acord ca vanzatorul sau firma de curierat nu sunt raspunzatori pentru eventualele intarzieri de livrare neimputabile lor, atata timp cat cumparatorul beneficieaza de garantia livrarii in termenele si conditiile prezentate mai sus.

7.3. Produsele comandate de cumparator vor fi ambalate prin grija vanzatorului in modul cel mai protectiv posibil. Astfel, ambalajele pregatite pentru livrare dispun de rezistenta ridicata la socuri. Cu toate acestea, nici ambalajele si nici produsele nu sunt configurate astfel incat sa reziste la presiunile ridicate ce pot actiona asupra lor datorita greutatii celorlalte colete, care in timpul livrarii sunt incarcate in mijloacele de transport. Cumparatorul va trebui sa verifice starea si integritatea produselor la preluarea lor de la curier, in special in cazul coletelor deformate, rupte sau desigilate. In cazul in care constata ca exista produse cu ambalaj deteriorat sau continut varsat va putea proceda astfel: 

– 1 – Poate sa semnaleze imediat curierului aceste aspecte, fara sa semneze pentru preluarea coletului si solicita returnarea integrala a coletului catre vanzator, anuntandu-l telefonic sau prin email despre returnarea coletului si motivul returnarii.  

– 2 – Poate prelua coletul, respectiv sa retina produsele intacte si sa contacteze vanzatorul telefonic sau prin email pentru sesizarea produselor deteriorate. Pentru solutionarea reclamatiei, in anumite situatii, vanzatorul poate solicita cumparatorului  transmiterea unor fotografii ale coletului deteriorat si/sau a produselor deterioarate. In urma sesizarii, vanzatorul va trimite un colet nou cu produsele care le vor inlocui pe cele deteriorate. In momentul in care cumparatorul primeste coletul nou, returneaza produsele deteriorate. 

Sesizarea vanzatorului cu privire la coletele deteriorate se va face imediat sau cel tarziu in termen de o zi de la preluarea coletului de la curier.

Cheltuielile legate de transport, in cazul coletelor sau produselor deteriorate, sunt in sarcina vanzatorului.

7.4. SC DIVAZ COSMETICS INTERNATIONAL S.R.L. livreaza produsele din cadrul magazinului divaz.ro in toate statele membre ale UE. Livrarea produselor, in conditiile mentionate pe site, se face pe tot teritoriul Romaniei. Pentru celelalte state din Uniunea Europeana, sumele aferente serviciilor de coletare sunt diferite, in functie de statul in care se face livrarea. Livrari pot fi efectuate si in afara UE insa, in aceste situatii este acceptata doar plata online cu card bancar. In cazul livrarilor in afara spatiului comunitar, costurile de livrare pot fi mult mai mari.

7.5. Cumparatorul va primi un email care confirma inregistrarea si procesarea comenzii plasate pe site-ul divaz.ro. Ulterior, coletului, care contine produsele comandate de cumparator, i se va aloca un cod unic de identificare (AWB) care va fi transmis si cumparatorului. Pe baza acestui cod, cumparatorul va avea posibilitatea obtinerii unor informatii despre statusul comenzii (procesata, preluata de curier, in depozit, in livrare, livrat, etc)

 1. COMUNICARILE COMERCIALE

8.1. Vizitatorul magazinului online divaz.ro, prin acceptarea cookies-urilor isi manifesta acordul implicit cu privire la transmiterea de catre administratorul magazinului a unor materiale publicitare, in orice format, constand in noutati, reduceri, promotii, campanii, etc.

8.2. Cumparatorii, odata cu achizitionarea unor produse, isi pot manifesta acordul cu privire la receptionarea unor materiale publicitare, in orice format, inclusiv prin email, constand in informatii cu privire la: promotii, reduceri de pret, notificari privind produsele (disponibilitate in stoc, recomandari speciale, stare, etc) prin accesarea butonului ,,Abonare la newsletter” aflat in partea de jos a paginii web a magazinului. 

8.3. Cumparatorii pot determina in mod unilateral continuarea sau receptionarea  comunicarilor de tip publicitar, alegand una dintre urmatoarele variante: accesarea adresei de legatura/link-ului de dezabonare afisate in toate comuncarile sau prin contactarea directa a administratorului de magazin, prin orice mijloc. 

8.4. Din punct de vedere juridic, dezabonarea produce efecte doar pentru viitor.

GARANTII

9.1. Garantia se acorda numai in conditiile prevazute de legislatia aplicabila in vigoare si doar in cazul respectarii obligatiilor contractuale si a tuturor conditiilor prevazute in certificatul de garantie. Produsele comercializate prin intermediul site-ului divaz.ro beneficiaza in mod corespunzator de garantie in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare, precum si a politicilor comerciale ale producatorilor. Temeiul legal pentru acordarea garantiilor catre persoane fizice este:

– Legea nr. 449/2003 privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora, 

– O.U.G. nr. 34/2014 privind drepturile consumatorilor in cadrul contractelor incheiate cu profesionistii, cu modificarile si completarile ulterioare, 

– certificatul de garantie emis in mod direct de catre vanzator sau producator in acest sens, daca este cazul.

9.2. In cazul persoanelor juridice garantia comerciala se va acorda in mod corespunzator in temeiul prevederilor stipulate in mod expres in certificatul de garantie oferit in acest sens de catre vanzator sau producator, precum si daca este cazul, ca urmare a incidentei aplicarii altor legi si/sau tratate, acorduri / conventii internationale la care Romania este parte. 

9.3. Produsele comercializate de vanzator sunt noi, in ambalaje originale, sunt insotite de toate avizele necesare de functionare si comercializare a acestor categorii de produse si provin de la diversi producatori. Astfel, ambalarea produselor se face in moduri diferite. Cumparatorii vor gasi produse ambalate cu si fara sigiliu, produse aflate in diferite stari de agregare, produse decantate sau precipitate care necesita agitare/amestecare inainte de utilizare sau recipiente incarcate la nivele diferite, in functie de tipul de produs. Indiferent de aceste conditii, vanzatorul ofera cumparatorului garantii cu privire la calitatea si cantitatea produselor. 

 1. FORTA MAJORA

10.1. In conformitate cu prevederile Codului Civil, forta majora reprezinta un eveniment extern, imprevizibil, absolut invincibil si inevitabil in prezenta careia partile contractante nu vor fi tinute raspunzatoare pentru neexecutarea obligatiilor contractuale si vor fi exonerate de raspundere. 

10.2. In cazul in care forta majora se manifesta pe o perioada mai mare de 5 zile calendaristice, fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a contractului fara ca vreuna dintre parti sa poata pretinde celeilalte parti plata unor despagubiri sau orice alte daune-interese.

 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR. MODALITATI DE COMUNICARE.

11.1. Pentru solutionarea unor eventuale litigii aparute intre partile contractante, respectiv intre cumparator si vanzator, conform prezentelor ,,Termeni si conditii”, ambele parti isi manifesta acordul cu privire la solutionarea litigiilor pe cale amiabila. Vanzatorul garanteaza in acest sens disponibilitate maxima si celeritate in solutionarea situatiilor litigioase. 

11.2. In cazul in care litigiul nu poate fi solutionat pe cale amiabila, partile implicate sunt de acord sa solutioneze situatia prin intermediul unui mediator atorizat.

11.3. Cumparatorii care se considera lezati in vreun drept legitim in relatia cu vanzatorul, in speta administratorul magazinului divaz.ro si a caror problema, desi a ajuns la cunostinta vanzatorului, nu a fost solutionata pe cale amiabila, pot sesiza Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pe urmatoarele cai: Telefonul consumatorilor: 021/9551 sau accesand linkul: http://reclamatii.anpc.ro/Reclamatie.aspx

11.4. In cazul in care litigiul nu a putut fi solutionat nici cu implicarea unui mediator autorizat, oricare dintre parti va putea sa apeleze la instanta competenta pentru solutionarea problemei. In acest sens, partile convin sa se adreseze instantei aflate in raza teritoriala de la sediul vanzatorului. 

11.5. Datele de contact ale SC DIVAZ COSMETICS INTERNATIONAL SRL sunt:

Telefon: 0743 300 592

Email: [email protected]

      [email protected]